Stichting OVOT


Stichting OVOT staat voor Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg. Wij zijn een Stichting met scholen voor openbaar voortgezet onderwijs voor vmbo-gl/-tl, havo en vwo in Tilburg. De openbare identiteit is voor ons belangrijk en bepaalt mede de wijze waarop wij het onderwijs en de schoolorganisatie vormgeven.

Daarbij zijn de volgende uitgangspunten belangrijk:

  • Iedereen is welkom, iedereen is benoembaar, ongeacht afkomst, levensovertuiging of geaardheid;
  • Wederzijds respect;
  • Oefenplaats voor maatschappelijke deelname;
  • Iedereen doet mee.

Onder het bestuur van de Stichting vallen twee scholen voor voortgezet onderwijs in Tilburg, namelijk het Koning Willem II College en het Beatrix College met de nevenvestiging het Reeshof College. Het Beatrix College en het Reeshof College zijn gevestigd in de nieuwbouwwijk De Reeshof in het westen van Tilburg. Het Koning Willem II College is gesitueerd in het zuiden van Tilburg.